Ellen White nu a devenit trinitariană niciodată

Ellen White nu și-a schimbat credința

CELE MAI UIMITOARE CITATE SCRISE DE CĂTRE ELLEN WHITE CARE ARATĂ CLAR CĂ LIDERII BISERICII AZȘ MINT CÂND SPUN CĂ ELLEN WHITE A DEVENIT TRINITARIANĂ ÎN ULTIMII ANI AI VIEȚII EI.

Există multe minciuni care vin de la liderii bisericii AZȘ de azi cu privire la Ellen White și pionierii bisericii noastre. Una dintre acele minciuni spuse de ei, este că Ellen White a devenir trinitariană în ultimii ani ai vieții ei. Liderii bisericii AZȘ acceptă și mărturisesc că Ellen White și pionierii noștri au fost non-trinitarieni mulți ani, dar spun minciuni despre Ellen White că ea ar fi devenit trinitariană în viața ei ulterioară. Următoarele citate scrise de sora White arată clar că aceasta este o minciună completă.

“Ar trebui să fiu un străjer necredincios, dacă aș fi liniștită, când văd că fundamentele credinței noastre sunt dărâmate de cei care s-au îndepărtat de la credință și care sunt acum mânați de valuri fără o ancoră. În acest timp, când se învață false doctrine, noi trebuie să învățăm aceleași adevăruri pe care le-am învățat în ultimul jumatate de secol. Nu mi-am schimbat credința mea nici pentru o iotă.”  (Ellen G. White, Scrisoarea 150, 15 mai, 1906)

“Când vor veni oameni care vor muta un vârf de ac sau un stâlp din fundamentul pe care Dumnezeu l-a stabilit prin Duhul Său Sfânt, lăsați ca cei în vârstă care au fost pionieri în lucrarea noastră să vorbească direct și să lăsăm ca morții să vorbească de asemenea, prin retipărirea articolelor lor în periodicile noastre. Strângeți razele de lumină divină pe care Dumnezeu le-a dat, deoarece El a condus poporul Său pas cu pas pe calea adevărului. Acest adevăr va rezista testului timpului și al încercării.” — (Ellen G. White,  Manuscript 62, 1905 , p.6)

Adevărurile care ne-au fost date după trecerea timpului din 1844 sunt la fel de sigure și neschimbătoare ca atunci când Domnul ni le-a dat ca răspuns la rugăciunile noastre insistente. Viziunile pe care mi le-a dat Domnul sunt atât de remarcabile încât știm că ceea ce am acceptat este adevărul. Acest lucru a fost demonstrat de Duhul Sfânt. Lumina, lumina prețioasă de la Dumnezeu, a stabilit principalele puncte ale credinței noastre, pe care le deținem astăzi.” — (Ellen G. White,  Scrisoarea 50, 1906)

“Nu doresc să ignor sau să renunț la o legătură din lanțul de dovezi care a fost format, după trecerea timpului din 1844, micile grupuri de căutători după adevăr s-au întâlnit împreună pentru a studia biblia și pentru a cere de la Dumnezeu lumină și îndrumare … . Adevărul, punct cu punct, a fost fixat în mintea noastră atât de ferm încât nu ne-am putea îndoi … Dovezile date în experiența noastră timpurie au aceeași forță pe care a avut-o atunci. Adevărul este același ca și în trecut, și nici un vârf de ac sau stâlp nu poate fi mutat din structura adevărului. Ceea ce a fost cercetat din Cuvânt în 1844, 1845 și 1846 rămâne adevăr în toate privințele.” — (Ellen G. White,  Scrisoarea 38, 1906)

”Cuvântul Domnului ne-a îndrumat pașii de la trecerea timpului din 1844. Am cercetat Scripturile; am construit solid; și nu a trebuit să dărâmăm fundamentele noastre și pentru a pune noi cherestea.” — (Ellen G. White,  Scrisoarea 24, 1907, p.3)

“Domnul a declarat că istoria trecutului va fi repetată pe măsură ce vom intra în lucrarea de încheiere. Fiecare adevăr pe care L-a dat pentru aceste zile din urmă trebuie să fie proclamat lumii. Fiecare stâlp pe care El l-a stabilit trebuie să fie întărit. Nu putem acum să renunțăm la temelia pe care a stabilit-o Dumnezeu… Este nevoie acum să repetăm experiența celor care au participat la stabilirea lucrării noastre la început.”— (Ellen G. White,  Manuscript 129, 1905 , p.3)

Nu ascultați nici pentru un moment interpretările care ar slăbi măcar un vârf de ac, care ar dărâma un stâlp, de pe platforma adevărului. Interpretările omenești, recepția fabulelor, vă vor strica credința, vă vor tulbura înțelegerea și v-a face fără nici o influență credința voastre în Isus Hristos. Studiați cu sârguință al treilea capitol din Apocalipsa. În el este subliniat pericolul de a vă pierde în ce privește lucrurile pe care le-ați auzit și le-ați învățat de la Sursa oricărei lumini.” — (Ellen G. White,  Scrisoarea 230, 1906, p.4)

“Ce am scris este ceea ce mi-a poruncit Domnul să scriu. Nu am fost instruit să schimb ceea ce am trimis… Linia dreaptă a adevărului care mi-a fost prezentată când eram doar o fată este la fel de clar prezentată acum.“ — (Ellen G. White, RH, 26 ianuarie, 1905)

“Vrem stâlpi solizi pentru clădire. Nici un vârf de ac nu trebuie să fie eliminat din ceea ce a stabilit Domnul.“ — (Ellen G. White, Review and Herald, 25 mai, 1905)

“Mincinosul este acela care prezintă teorii și doctrine false. Cel care neagă personalitatea lui Dumnezeu și a Fiului Său Isus Hristos neagă pe Dumnezeu și pe Hristos. “Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl.” Dacă continuați să credeți și să ascultați adevărurile pe care le-ați îmbrățișat la început cu privire la personalitatea Tatălui și a Fiului, veți fi uniți împreună cu Ei în dragoste. Va fi văzută acea unire pentru care Hristos s-a rugat chiar înainte de judecata și răstignirea sa.”  — (Ellen G. White, Manuscript 23, 1906)

Așa cum puteți vedea, sora White nu a schimbat “UN VÂRF DE AC“ al credinței sale din primele zile când Dumnezeu a pus bazele mișcării Advent. Iar cei care spun că ea și-a schimbat credința și a devenit trinitariană, spun minciuni! Ei iau unul sau două citate de la sora White scoase din context și le aplică pentru ei, formând o teorie falsă. Sora White ne-a spus în mod clar, de asemenea, să RETIPĂRIM cuvintele pionierilor noștri. Dar liderii AZȘ de astăzi nu fac asta, de ce? Pentru că pionierii noștri au respins învățătura trinității!

Domnul nu mai este astăzi în mijlocul conducătorilor bisericii AZȘ. Este timpul să renunțați la doctrina actuală a Bisericii Adventiste condusă de conferință și ne întoarcem la stâlpii de credință care au fost îmbrățișați de pionerii bisericii noastre și de însuși Ellen White.