Sabatul schimbat în duminică de biserica catolică

Cei mai mulți protestanți cred că păzirea zilei de duminică este o poruncă a lui Isus Hristos, dar în toată Biblia nu există nici măcar un singur verset pentru a susține această idee.

Cei care au studiat istoria, cunosc că biserica catolică a schimbat sfințirea zilei de Sabat (Sâmbăta) cu cea de duminică. Și biserica catolică spune acest lucru foarte deschis.

În continuare puteți citi doar câteva din declarațiile bisericii catolice cu privire la schimbarea pe care au făcut-o.

“Puteți citi Biblia de la Geneza la Apocalipsa și nu veți găsi un singur verset care să autorizeze sfințirea duminicii. Scripturile obligă la păzirea religioasă a sâmbetei, o zi pe care noi n-o sfințim niciodată.” — Cardinal Gibbons, The faith of our Fathers, pag. 89 (108)

“Biblia spune, adu-ți aminte de ziua Sabatului ca s-o sfințești. Biserica Catolica spune ‘Nu !’. Prin puterea mea divină abolesc ziua de Sabat și poruncesc să sfințești prima zi a săptămânii. Și iată, întreaga lume civilizată se pleacă în supunere în fața poruncii sfintei Biserici Catolice.”  — Father Enright, American Sentinel, June 1893

“Nu Creatorul universului în Geneza 2,1-3, ci Biserica Catolică poate pretinde cinstea de a oferi omului o pauză la fiecare șapte zile.”  — Storia della Domenica, 1969, pag. 366-367

“Duminica nu se bazează pe Scriptură, ci pe tradiție, și este o instituție evident catolică. Noul Testament nu menționează explicit că apostolii au schimbat ziua de închinare, știm asta din tradiție.”  — The New Revised Baltimore Catechism, 1949,pag. 139

“Autoritatea bisericii nu poate fi legată de cea a Scripturii, fiindcă biserica a schimbat Sabatul în duminică, nu prin porunca lui Hristos, ci prin propria autoritate.” — Canon and Tradition, p.263

“Bineînțeles că Biserica Catolică pretinde că schimbarea a fost acțiunea ei…” Schimbarea Sabatului în duminică… “Iar acesta este semnul puterii ei ecleziastice și a autorității în chestiuni religioase.” — Gibon cardinal, Letter, Oct. 28, 1895, from C.F. Thomas 

“Duminica este semnul autorității noastre… Biserica este deasupra Bibliei, iar acest transfer al păzirii Sabatului este o dovadă a acestui fapt.” — Catholic Record, 1 sept. 1923

Intreband Biserica Catolică care este ziua de Sabat, spune: ‘‘Sâmbăta este ziua de Sabat. De ce ținem duminica în locul sâmbetei? Ținem duminica în locul sâmbetei, pentru că noi, Biserica Catolică, am transferat solemnitatea ei, de la sâmbătă la duminică.’’ — Catehismul doctrinelor catolice, 1957, pag.50

“Duminica este o instituție catolică, iar pretențiile păzirii ei pot fi susținute numai cu principii catolice…De la începutul la sfârșitul Scripturilor, nu exista nici măcar un singur pasaj care să susțină transferul închinării publice săptămânale, din ultima zi, în prima zi a săptămânii.” — Catholic Press, Sydney, August 25, 1900

“Biserica, după ce a schimbat ziua de odihnă, de la sabatul iudaic sau ziua a șaptea a săptămânii, la prima, a făcut ca porunca a treia să arate la duminică ca la ziua care trebuie păzita ca zi a Domnului.” — Catholic Encyclopedia, vol. 4, pag. 153

“Ea a luat duminica păgână și a transformat-o în duminica creștină… Astfel, duminica păgână, dedicată lui Balder (Baal), a devenit duminica creștină, sfințită pentru Isus” — Catholic World, March 1894, pag.809

“Papa Pius 1566 a poruncit prin conciliul din Trent. ‘A fost dorința bisericii lui Dumnezeu ca sărbătoarea religioasă a zile Sabatului, să fie transferată asupra zilei Domnului (duminica).” — Catehismul catolic, 1867, cap.3

“Duminica este doar o creație a Bisericii Catolice.” — American Catholic Quarterly Review, January 1883

“Duminica este doar o lege a Bisericii Catolice.” — American Sentinel Catholic, June 1893

“Daca protestanții ar urma Biblia s-ar închina lui Dumnezeu in Sabat. Ținând duminica, ei urmează o lege a Bisericii Catolice.” — Albert Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore, February 10, 1920

“Rațiunea și bunul simț cer acceptarea uneia sau alteia din aceste alternative : fie protestantismul și sfințirea sâmbetei, fie catolicismul ți sfințirea duminicii. Compromisul e imposibil.” — The Catholic Mirror, december 23, 1893

“Duminica este până azi odrasla recunoscuta a Bisericii Catolice, ca parteneră a Duhului Sfant, fără nici un cuvânt de mustrare din partea lumii protestante.” — The Catholic Mirror, september 23,1893

“Păzirea duminicii de către protestanți, este un omagiu adus, în ciuda lor, autorității Bisericii Catolice.”  — Monsignor Louis Segar, pag. 213

“Insă protestantul zice : ‘Cum pot primi învățăturile unei biserici apostate ?’ Cum, spunem noi, ai primit învățăturile ei toată viata, în directă opoziție cu învățătorul vostru recunoscut, Biblia, cu privire la chestiunea Sabatului.” — The Christian Sabbath, The Catholic Mirror, 1893, p. 29,30

“Protestantismul, respingând autoritatea Bisericii Catolice, nu are nici un fundament pentru teoria sa duminicală și în mod logic ar trebui să țină sâmbăta ca Sabat.” — John Gilmary Shea, in the “American Catholic Quarter”

“Biserica Catolică a schimbat păzirea Sabatului în duminică prin dreptul autorității divine, infailibile dată ei de fondatorul ei, Isus Christos. Protestantul care pretinde Biblia ca singur îndrumător al credintei, nu are nici o bază pentru păzirea duminicii. In această chestiune, adventistul de ziua a șaptea este singurul protestant consecvent.” — The Question Box, The Catholic Univers Bulletin, August 14, 1912

“Poate că cel mai cutezator lucru, cea mai revolutionară schimbare pe care biserica a facut-o vreodată, a avut loc în primele secole. Ziua sfântă, Sabatul, a fost schimbat din sâmbătă in duminică, nu printr-o îndrumare prezentă în Scripturi, ci prin propria putere a bisericii. Cei care cred că Scripturile sunt autoritatea supremă, în mod logic, ar trebui să devina adventiști de ziua a șaptea și să păzească Sabatul!” — Saint Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995

’’Adventiștii sunt singurul grup de crestini care are Biblia ca învățător, care nu găsesc pe paginile ei nici-o garanție pentru schimbarea din cea de-a șaptea zi in prima. De-aici si apelativul ‘adventiști de ziua a șaptea’.’’  — Catholic Mirror, September 9, 1893

’’Cei care au ca îndrumător Biblia, israeliții și adventiștii de ziua a șaptea, au de partea lor dovezi unice, în timp ce protestanții biblici nu au nici un cuvânt în apărarea lor pentru substituirea sâmbetei cu duminica.’’ — Catholic Mirror, September 9, 1893