30 ADEVĂRURI despre Ellen White, Trinitate și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.

30 ADEVĂRURI despre Ellen White, Trinitate și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.

1. Ellen White nu a folosit niciodată cuvântul Trinitate sau Dumnezeu Triun sau formula păgână trei în unul, sub nici o formă.

2. Deasemeni ea niciodată nu a folosit fraze catolice Dumnezeu Fiul sau Dumnezeu Duhul Sfânt, folosite de trinitarieni.

3. A folosit termenul ”a treia persoană” numai pentru a se referi la Duhul lui Hristos și, prin urmare, este diferită de semnificația trinitariană.

4. De aceea, ea nu a folosit niciodată termenii “prima persoană” sau “a doua persoană”, deoarece persoana a treia nu era trinitariană pentru ea.

5. Ea afirmă că Dumnezeu ia trimis din loc în loc să mustre pe cei care învățau doctrine false.

6. Nu și-a corectat soțul sau pionierii timpurii pentru învățătura anti-trinitariană.

7. Începând cu 1844, Dumnezeu lucra prin Ellen White pentru a corecta pe cei care învățau idei false despre Dumnezeu, dar cum putea ea face aceasta dacă ea înseși era în eroare (după părerea multor trinitarieni din zilele nostre)?

8. În 1905, Ellen White a scris că Dumnezeu ia spus să retipărească lucrările pionierilor anti-trinitari.

9. Punctele de mai sus au sens deoarece înțelegerea NON-trinitariană a fost dată de Dumnezeu și este unul dintre stâlpii credinței.

10. Ellen White a corectat pe Kellogg nu doar pentru idei panteiste, ci pentru că el învăța pe alții doctrina trinității și Duhul Sfânt ca Dumnezeu.

11. Lumea cunoștea Biserica Adventistă și pe Ellen White ca fiind NON-trinitarieni chiar cu doi ani înainte de moartea ei.

12. Biserica a încetat să își tipărească principiile fundamentale de credință din Anuarul Conferinței Generale, care erau NON-trinitariene  în anul în care a murit Ellen White.

13. Nu a cerut niciodată ca cărțile ei să fie reeditate și că gândurile NON-trinitare să fie îndepărtate pentru că ele erau adevărate.

14. În 1905, Ellen White a scris că Dumnezeu nu ia spus niciodată să schimbe ceva ce a scris vreodată de când era fată.

15. Se pretinde că Ellen White a devenit trinitariană înainte de 1895, dar în 1905 ea a scris că nu a schimbat nimic.

16. Se afirmă că ea era trinitariană când a scris “Hristos Lumina Lumii“ și totuși această carte este plină de citate NON-trinitariene.

17. După aceasta, ea a scris că ceea ce era adevăr la început este adevăr acum și că adevărurile noi nu au contrazis niciodată pe cele vechi.

18. După ieșirea în tipar a cărții “Hristos Lumina Lumii“, ea a promovat puternic cărțile NON-trinitariene în lume pe care LeRoy Froom le-a redactat/schimbat ulterior.

19. Schimbarea și așa-numita lumină mai mare au provenit din surse din afara Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

20. Se presupune că adventistul LeRoy Froom a fost văzută ca lucrând ca preot catolic înainte de a intra în Biserică.

21. Froom a hotărât în ​​mod deliberat să găsească tot ce a scris Ellen White de care să se poată folosi pentru ca să le rupă din context și cu niște adausuri de titluri trinitariene.

22. Froom a trebuit să caute peste 100.000 de pagini din scrierile lui Ellen White pentru a găsi o mână de citate greșite.

23. Citatele sunt înțelese greșit deoarece majoritatea nu știu că Ellen White spune că Duhul Sfânt este Duhul lui Hristos.

24. Astfel, ea învață că Mângâietorul, Duhul adevărului și Duhul, pe care Hristos la suflat peste ucenicii Săi, a fost Duhul Său.

25. Ellen White afirmă că “a treia persoană” în “cele trei mari puteri” și “trioul ceresc” este de fapt Duhul lui Hristos.

26. De asemenea, descoperim că ea a numit Duhul lui Hristos o “persoană”, de unde provine cea mai mare confuzie.

27. Îi cheamă pe Duhul Lui o persoană pentru că Duhul Său poate exista independent de Sine și astfel este ca și cum ar fi altul.

28. Ellen White nu a spus nimănui că este trinitariană, așa că a fost presupusă numai în mod eronat ani după moartea ei.

29. Singurul sprijin biblic pentru doctrina trinității nu a fost de la Dumnezeu, ci a fost adăugat de adversarul nostru pentru a perverti adevărul.

30. Ellen White a scris declarații NON-trinitariene până la moarte și tot ce trebuie să faceți este să citiți și să înțelegeți!