Ellen White nu a folosit niciodată fraze Trinitariene cu semnificația trinitariană.

Ellen White nu a folosit niciodată fraze Trinitariene cu semnificația trinitariană.

Doctrina trinității învață că există ”3” ființe co-egale, co-eterne care nu sunt 3 dumnezei ci 1 Dumnezeu. 
Ellen White nu a scris niciodată că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt “trei” ființe co-egale. Dar ea a folosit cuvântul “egal” DOAR O SINGURĂ DATĂ pentru a se referi doar la Tatăl și Fiul, dar nu și la Duhul Sfânt. Așa că am exclus acest lucru. Iată ce a vrut să spună în această frumoasă declarație non-trinitariană.

Dumnezeu este Tatăl lui Hristos; Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Lui Hristos I s-a dat o poziţie proslăvită. El a fost făcut egal cu Tatăl. Toate gândurile lui Dumnezeu sunt descoperite Fiului Său.” — (E.G. White, Mărturii v.8, p.268.3)

Iar atunci când expresia “a treia persoană” este folosită referindu-se la doctrina trinității, ea se referă la un al treilea dumnezeu. Și din moment ce Ellen White se referă la Duhul lui Hristos când spunea “a treia persoană”, ea nu a folosit niciodată o expresie trinitară care, desigur, nu se găsește nicăieri în Biblie, fiind o doctrină falsă adusă de Satana prin Biserica Catolică.

Faceți un calcul pentru a vedea pe Cine Îl are în vedere Ellen White când spunea ”a treia persoană”.
Ei au un singur Dumnezeu, un singur Mântuitor, şi un singur Spirit — Spiritul lui Hristos — care trebuie să aducă unire în rândurile lor.” — (E.G. White, Mărturii v.9, p.189.3, 1909)