Comparația versetelor cu traducerea interliniară (Geneza 32:9)

Comparația versetelor cu traducerea interliniară (Geneza 32:9)
Iacov a zis: „DUMNEZEUL TATĂLUI MEU AVRAAM, DUMNEZEUL TATĂLUI MEU ISAAC! TU, DOAMNE, care mi-ai zis: ‘Întoarce-te în ţara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ţi meargă bine!’ — Geneza 32:9 (Cornilescu)
 
Iacov a zis: „ELOHIMUL TATĂLUI MEU AVRAAM, ELOHIMUL TATĂLUI MEU ISAAC! TU, IEHOVA, care mi-ai zis: ‘Întoarce-te în ţara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ţi meargă bine!’ — Geneza 32:9 (Interliniară)
 
Notă:
Deci după cum vedem din verset, Dumnezeul (Elohimul) lui Avraam și Isaac, era IEHOVA, nu trei în unul, nu o trinitate, ci anume IEHOVA.
După cum știm Acest DUMNEZEU (ELOHIM) a lui Avraam și a lui Isaac, a fost ȘI DUMNEZEUL (ELOHIMUL) lui Iacov sau Israel.
Deci DUMNEZEUL (ELOHIMUL) lui Avraam, Isaac și Iacov, era IEHOVA.
 
Astăzi marea majoritate a creștinilor se închină la trei Dumnezei, indiferent cum îi numesc, trei în unul, unul în trei. Dumnezeu BIBLIEI, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov este unul Singur și El este IEHOVA.
 
Dacă doriți să vă închinați aceluiași Dumnezeu la care se închinau acești oameni ai lui Dumnezeu, lăsați doctrina trinității și închinați-vă Dumnezeului Adevărat: IEHOVA