Ce a spus Ellen White despre folosirea cărnii

CARNEA ÎN ALIMENTAȚIE și Spiritul Profetic

”Căci noi suntem templul Dumnezeului Celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul M eu».” (2 Corinteni 6:16.)

”Viaţa de pe pământ este începutul vieții din cer; educaţia de pe pământ reprezintă o inițiere în principiile cerului; lucrarea vieţii de aici este o pregătire pentru lucrarea vieţii de acolo. Ceea ce suntem acum în caracter şi slujire sfântă este reflecția sigură a ceea ce vom fi.” (E.White, Educație, p.307)

”Oamenii care au trăit înainte de potop au mâncat alimente din carne şi şi-au satisfăcut poftele până la umplerea cupei nelegiuirii lor, iar Dumnezeu, printr-un potop, a curăţit pământul de poluarea lui morală.” (E.White, Dietă și Hrană, p.373)

”„La început nu era aşa.” Dieta stabilită pentru om la început nu includea produse alimentare animaliere. Abia după potop, când tot ce era verde pe pământ fusese distrus, a primit omul permisiunea de a consuma carne.” (E.White, Divina Vindecare, p.311)

”După potop, oamenii au mâncat foarte multă carne. Dumnezeu a văzut cum căile omului erau stricate şi că acesta era predispus să se înalţe cu orgoliu împotriva Creatorului său şi să urmeze înclinaţiile propriei lui inimi. Şi El a îngăduit acelui neam cu viaţă lungă să consume carne PENTRU A I SE SCURTA VIAȚA PĂCĂTOASĂ. Curând după potop, neamul omenesc a început să piardă în înălţime şi în număr de ani.” (E.White, Dietă și Hrană, p.373)

”Locuitorii Vechii Lumi erau necumpătaţi în mâncare şi băutură. EI DOREAU CARNE, DEŞI DUMNEZEU NU LE DĂDUSE PERMISIUNEA DE A MÂNCA DIN CARNEA ANIMALELOR. Aceştia au mâncat şi au băut în exces, iar apetitul lor stricat nu a cunoscut limite. S-AU DEDAT LA O IDOLATRIE ABOMINABILĂ. Au devenit violenţi şi neînduplecaţi şi atât de stricaţi, încât Dumnezeu nu i-a mai putut răbda.” (E.White, Dietă și Hrană, p.374)

”Alegând hrana omului în Eden, Domnul a arătat care era cea mai bună dietă; în alegerea făcută pentru Israel, El a dat aceeaşi lecţie. I-a scos pe israeliţi din Egipt şi şi-a asumat instruirea lor, pentru ca ei să poată fi un popor al Său. Prin ei, El dorea să binecuvânteze şi să înveţe lumea. El le-a dat hrana cea mai potrivită pentru acest scop, nu carne, ci mana, „pâinea din cer”. Numai din pricina nemulțumirii şi cârtirii lor după oalele cu carne ale Egiptului li s-a dat dezlegare pentru carne, şi aceasta numai PENTRU UN TIMP SCURT. Folosirea acesteia a provocat boala şi moartea a mii dintre ei. Cu toate acestea, restricţia privind o alimentaţie fără carne nu a fost niciodată acceptată din toată inima. Ea a continuat să fie cauza nemulțumirilor şi cârtirii, pe faţă sau în taină, şi nu a fost permanentizată.” (E.White, Divina Vindecare, p.311)

”Cei care consumă carne nu fac altceva decât să mănânce cereale şi legume la mâna a doua; căci animalul primeşte din aceste lucruri nutrienţii care produc creşterea. Viaţa care era în cereale şi legume trece în consumator. Noi o primim mâncând carnea animalului. Cu cât mai bine este să o luăm direct, mâncând hrana pe care Dumnezeu a hotărât să o folosim!” (E.White, Divina Vindecare, p.313)

”Carnea nu a fost niciodată cel mai bun aliment; folosirea ei este însă acum de două ori improbabilă, de vreme ce rata bolilor la animale creşte atât de rapid. Cei care consumă alimente din carne ştiu prea puțin ce mănâncă. Adesea, dacă ar putea vedea animalele cât sunt în viaţă şi ar cunoaşte calitatea cărnii pe care o consumă, s-ar întoarce de la ea cu dezgust. Oamenii mănâncă neîncetat carne, care este plină de germeni tuberculoşi şi canceroşi. Astfel se transmit tuberculoza, cancerul şi alte boli fatale.” (E.White, Divina Vindecare, p.313)

”Efectele unei diete pe bază de carne pot întârzia să se arate; acest lucru nu este însă o dovadă că nu este dăunătoare. Puţini pot fi convinşi să creadă că tocmai carnea pe care au mâncat-o este cea care le-a otrăvit sângele şi le-a produs suferință. Mulţi mor de boli datorate în întregime dietei carnivore, în timp ce cauza reală nu este bănuită nici de ei, nici de alţii.” (E.White, Divina Vindecare, p.315)

”În multe locuri, peştii sunt atât de contaminaţi de murdăriile cu care se hrănesc, încât constituie o cauză a bolilor celor ce-i consumă. Acesta este cazul concret în care peştii vin în contact cu materia deversată de marile oraşe. Peştii care se hrănesc cu reziduurile de dejecţie pot ajunge în ape aflate la distanţă şi pot fi prinşi într-un loc în care apa este curată şi proaspătă. Astfel, folosiți ca hrană, ei produc boala şi moartea celor care nu suspectează pericolul.” (E.White, Divina Vindecare, p.314)

”Urmările morale negative ale dietei pe bază de carne nu sunt mai puțin importante decât nenorocirile fizice. Alimentele din carne dăunează sănătăţii şi tot ceea ce afectează corpul are un efect similar asupra minții şi sufletului. Gândiţi-vă la cruzimea faţă de animale pe care o presupune consumul de carne şi efectul ei asupra celor care o înfăptuiesc şi asupra celor care privesc. Cum distruge aceasta duioşia cu care ar trebui să privim aceste făpturi ale lui Dumnezeu!” (E.White, Divina Vindecare, p.315)

”Este o greşeală să presupunem că tăria musculară depinde de folosirea cărnii. Nevoile organismului pot fi MAI BINE ACOPERITE şi ne putem bucura de o sănătate mai bună fără folosirea acesteia. Cerealele, împreună cu fructele, nucile şi legumele au toate proprietățile nutritive pentru a face un sânge bun. Aceste elemente nu sunt furnizate atât de bine sau deplin printr-o alimentaţie cu carne. Dacă folosirea cărnii ar fi fost esenţială pentru sănătate şi tărie, hrana pe bază de carne ar fi fost inclusă în alimentaţia hotărâtă pentru om de la început” (E.White, Divina Vindecare, p.316)

”Când se întrerupe folosirea cărnii în alimentaţie, există deseori un simţământ de slăbiciune, o lipsă de vigoare. Mulţi prezintă acest lucru ca dovadă că hrana animală este esenţială; însă aceasta se întâmplă pentru că alimentele de acest gen sunt aţâţătoare, pentru că înfierbântă sângele şi excită nervii — de
aceea li se simte atât de mult lipsa. Unii vor găsi că le este tot atât de greu să renunţe la alimentele din carne cum îi este beţivului să se lase de păhărelul lui; dar schimbarea le va face mult bine.” (E.White, Divina Vindecare, p.316)

”Când carnea este înlăturată ca aliment, locul ei ar trebui să fie suplinit de o varietate de cereale, nuci, legume şi fructe, care vor fi şi nutritive, şi gustoase. Acest lucru este imperativ mai cu seamă în cazul celor care sunt slăbiți sau al celor care sunt împovăraţi de o muncă neîncetată.” (E.White, Divina Vindecare, p.317)

”Cei care au primit instrucţiuni privind relele care rezultă din folosirea alimentelor din carne, a CEAIULUI ŞI CAFELEI şi a preparatelor bogate şi nesănătoase şi care sunt hotărâţi să facă un legământ cu Dumnezeu prin jertfă nu vor continua să-şi îngăduie apetitul pentru o mâncare despre care ştiu că este nesănătoasă. Dumnezeu cere ca pofta să fie curăţită şi ca tăgăduirea de sine să fie practicată în privinţa acelor lucruri care nu sunt bune. ACEASTA ESTE O LUCRARE CE TREBUIE ÎNFĂPTUITĂ ÎNAINTE CA POPORUL SĂU SĂ POATĂ STA ÎNAINTEA LUI CA UN POPOR CE A ATINS DESĂVÂRŞIREA.” (E.White, Dietă și Hrană, p.37)

”Carnea nu ar trebui să fie pusă înaintea copiilor noştri. Influenţa ei întăreşte pasiunile josnice şi are tendinţa de a amorţi puterile morale. Cerealele şi fructele pregătite fără grăsime şi într-o stare cât mai naturală cu putinţă ar trebui să se găsească pe mesele tuturor celor CARE PRETIND CĂ SE PREGĂTESC PENTRU SCHIMBAREA PENTRU CER.” (E.White, Dietă și Hrană, p.63)

”Voi puneţi pe masa voastră alimente care solicită organele digestive, EXCITĂ PASIUNILE ANIMALICE şi slăbesc facultăţile intelectuale şi morale. Mâncărurile bogate şi carnea nu sunt pentru binele vostru… ” (E.White, Dietă și Hrană, p.64)

”Mi-a fost arătat iarăşi şi iarăşi că Dumnezeu Îşi aduce poporul la ceea ce a intenţionat LA ÎNCEPUT, şi anume SĂ NU MĂNÂNCE CARNEA ANIMALELOR. El doreşte ca noi să învăţăm poporul o cale mai bună….” (E.White, Dietă și Hrană, p.82)

”Dacă se renunţă la consumul de carne, dacă gustul este educat în această direcţie, dacă este încurajată plăcerea de a mânca fructe şi cereale, va fi curând aşa cum a intenţionat Dumnezeu să fie la început. CEI DIN POPORUL SĂU NU VOR FOLOSI DELOC CARNEA.” (E.White, Scrisoarea 3, 1884; Dietă și Hrană, p.82)

”Atâta vreme cât continui pe acest făgaş, Dumnezeu nu va intra în familia ta, nu te va binecuvânta mai cu seamă pe tine şi nu va face o minune să-ţi salveze familia din suferinţă. O dietă simplă, fără condimente, carne şi grăsimi de orice fel s-ar dovedi o binecuvântare pentru tine şi ar scuti-o pe soţia ta de multă durere, chin şi disperare….” (E.White, Dietă și Hrană, p.83)

”Când Dumnezeul lui Israel şi-a scos poporul din Egipt, i-a oprit într-o mare măsură să consume carne, dar le-a dat pâine din cer şi apă din stânca de cremene. Ei n-au fost mulțumiți cu acestea. Urau hrana ce li se dădea şi îşi doreau să fie înapoi în Egipt, unde puteau sta lângă oalele cu carne. Preferau să suporte robia şi chiar moartea decât să fie lipsiți de carne. Dumnezeu le-a satisfăcut dorinţa, dându-le carne şi lăsându-i să mănânce până când lăcomia lor a provocat o urgie din cauza căreia mulți au murit.” (E.White, Dietă și Hrană, p.148)

”În cursul nopții trecute mi-au fost descoperite multe lucruri…Animalele devin tot mai bolnave şi nu va mai dura mult până când hrana de natură animală va fi dată la o parte de mulţi alţii, în afară de Adventiştii de Ziua a Șaptea. Trebuie să se pregătească alimente care sunt sănătoase şi susţinătoare ale vieţii, aşa încât bărbaţii şi femeile să nu aibă nevoie să consume carne.” (E.White, Dietă și Hrană, p.267)

”Când solia ajunge la cei care nu au auzit adevărul pentru acest timp, ei văd că o mare schimbare trebuie să aibă loc în alimentaţia lor. Ei văd că trebuie să lase deoparte mâncarea din carne, pentru că aceasta produce poftă de alcool şi umple organismul cu boală. Prin consumul de carne, puterile fizice, mintale şi morale sunt slăbite. Omul este zidit din ceea ce mănâncă.” (E.White, Dietă și Hrană, p.268)

”Am primit instrucțiuni cu privire la folosirea cărnii la sanatoriile noastre. Carnea trebuie exclusă din dietă, iar locul ei ar trebui luat de o mâncare sănătoasă, gustoasă, preparată în aşa fel încât să fie apetisantă.” (E.White, Scrisoarea 37, 1904)

”Am fost instruită că doctorii care consumă carne şi o prescriu pacienților lor nu ar trebui angajați în instituțiile noastre pentru că ei, lucru hotărât, nu reuşesc să-i educe pe pacienţi să renunţe la ceea ce îi face să se simtă rău. Doctorul care consumă şi recomandă carnea nu raţionează de la cauză la efect şi, în loc să acţioneze ca unul care redă sănătatea, el îl face pe pacient, prin propriul său exemplu, să-şi satisfacă apetitul pervertit.” (E.White, Dietă și Hrană, p.290)

”Cancerul, tumorile şi toate bolile inflamatorii sunt cauzate în mare parte de consumul de carne. Din lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, răspândirea largă a cancerului şi tumorilor se datorează în mare măsură hrănirii cu carne moartă.” (E.White, Dietă și Hrană, p.388)

”Cei care folosesc carnea nesocotesc toate avertizările pe care le-a dat Dumnezeu în această privinţă. Ei nu au nici o dovadă că umblă pe poteci sigure. Nu au nici cea mai mică scuză pentru faptul de a consuma carnea animalelor moarte.” (E.White, Dietă și Hrană, p.383)

”Ar trebui să se vadă reforme mai mari în poporul celor care pretind că aşteaptă apropiata apariţie a lui Hristos. Reforma sănătăţii trebuie să facă printre cei din poporul nostru o lucrare pe care nu a înfăptuit- o încă. Aceia care ar trebui să fie treji în ce priveşte pericolul consumului de carne mănâncă încă din carnea animalelor, primejduindu-şi astfel sănătatea fizică, spirituală şi mintală. Mulţi care nu sunt acum DECÂT PE JUMĂTATE CONVERTIȚI ÎN CHESTIUNEA CONSUMULUI DE CARNE VOR PĂRĂSI POPORUL LUI DUMNEZEU – pentru a nu mai umbla vreodată cu el.” (E.White, Dietă și Hrană, p.382)

”Mi-a fost arătat clar că poporul lui Dumnezeu trebuie să ia o poziție fermă împotriva consumului de carne. Ar da Dumnezeu timp de treizeci de ani poporului Său solia că trebuie, dacă doresc să aibă un sânge curat şi minte limpede, să renunțe la folosirea mâncării cu carne, dacă nu ar vrea ca ei să dea ascultare acestei solii? Prin folosirea cărnii, firea animalică este întărită şi cea spirituală slăbită.” (E.White, Dietă și Hrană, p.383)

”Mi-a fost arătat din nou şi din nou că Dumnezeu încearcă să ne conducă înapoi, pas cu pas, către planul Său de la început – acela ca omul să subziste cu roadele naturale ale pământului.” (E.White, Dietă și Hrană, p.380)

”Cei care-şi îngăduie să mănânce carne, să bea ceai şi se lasă conduşi de lăcomie sădesc seminţele ce vor da o recoltă a durerii şi morții.” (E.White, Dietă și Hrană, p.382)

”Nucile1 şi produsele din nuci sunt folosite tot mai des pentru a înlocui produsele din carne” (E.White, Divina Vindecare, p.298)

”Când sunt pregătite cum trebuie, măslinele, ca şi nucile, ţin locul untului şi preparatelor din carne.” (E.White, Divina Vindecare, p.298)

”N-a venit oare vremea ca toți să caute să se dispenseze de produsele din carne? Cum pot cei care caută să devină puri, delicați şi sfinți — pentru a putea sta în compania îngerilor cereşti — să continue să folosească drept aliment ceva ce are un efect atât de dăunător asupra sufletului şi trupului? Cum pot lua viața creaturilor lui Dumnezeu, ca să le poată consuma carnea ca pe o delicatesă? Să se întoarcă mai bine la hrana nutritivă şi delicioasă care a fost dată omului la început şi să manifeste milă — şi să-şi înveţe copiii să manifeste milă — faţă de necuvântătoarele pe care le-a creat Dumnezeu şi le-a pus sub stăpânirea noastră.” (E.White, Divina Vindecare, p.317)

”Nici un gram de carne nu ar trebui să pătrundă în stomacul nostru. A consuma carne este ceva împotriva firii. Trebuie să ne întoarcem către scopul pe care l-a avut iniţial Dumnezeu la crearea omului.” (E.White, Divina Vindecare, p.380)

”În toate cazurile, educaţi conştiinţa, puneţi la lucru voinţa, faceţi rost de hrană bună şi hrănitoare şi schimbarea se va face repede, iar pofta după carne va înceta în curând.” <strong:(E.White, Divina Vindecare, p.317)

”Carnea nu este esenţială pentru sănătate sau putere, căci altminteri Domnul a făcut o greşeală când a pregătit acel fel de hrană pentru Adam şi Eva înainte de căderea lor. Toate elementele nutritive sunt conţinute în fructe, legume şi cereale.” (E.White, Divina Vindecare, p.395)

”Și totuși Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeţi și să vă bateţi în piept, să vă radeţi capul și să vă încingeţi cu sac. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie! Se înjunghie boi și se taie oi, se mănâncă la carne și se bea la vin: „Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri!” Domnul oștirilor mi-a descoperit și mi-a zis: „Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor.” (Isaia 22:12-14)

”În ziua aceea’, zice Domnul, ‘voi chema pe robul Meu Eliachim, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el, nimeni nu va închide, și când va închide el, nimeni nu va deschide.” (Isaia 22:20-22)