Ce a spus Ellen White despre folosirea vinului

VINUL și Spiritul Profetic

“Căci noi suntem templul Dumnezeului Celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu».” (2 Corinteni 6:16.)

“Dacă însă este nevoie de ceva care să potolească setea, apa curată, băută cu puţin timp înainte sau după masă, este tot ce îi
este necesar organismului. NU BEȚI NICIODATĂ ceai, cafea, bere, VIN sau orice băuturi tari. Apa este cel mai bun lichid cu putinţă pentru curăţarea ţesuturilor.” (E.White, Dieta Hrană, p.420, R&H, 29 iulie 1884)

“Daniel nu a ezitat mult. A hotărât să ia o poziţie hotărâtă pentru integritatea sa, oricare ar fi fost urmarea. El „s-a hotărât în
inima lui SĂ NU SE ÎNTINEZE cu mâncărurile alese ale împăratului şi cu VINUL pe care-l bea împăratul”” (E.White, Dietă și Hrană, p.30)

“Cererea a fost în cele din urmă acceptată şi Daniel a simţit siguranţa că a câştigat în încercarea lui. Deşi era tânăr, văzuse EFECTELE VĂTĂMĂTOARE ALE VINULUI şi ale traiului luxos asupra sănătății fizice şi mintale.” (E.White, Dieta și Hrană, p.31)

“Ceaiul, cafeaua şi tutunul, ca şi BĂUTURILE ALCOOLICE, reprezintă gradații diferite pe scara stimulentelor artificiale. Efectul ceaiului şi cafelei, după cum s-a arătat înainte, are tendinţa de a acţiona în aceeaşi direcţie ca vinul şi cidrul, alcoolul şi tutunul.” (E.White, Dietă și Hrană, p.421; C.T.B.H., 34-36, 1890)

“Apetitul este educat să râvnească ceva mai tare, care să aibă calitatea de a menţine şi spori starea agreabilă de excitare, până când îngăduirea slăbiciunii devine obicei, existând o dorinţă continuă pentru STIMULENTE MAI PUTERNICE, cum ar fi TUTUNUL, VINUL ŞI TĂRIILE. Cu cât este satisfăcut mai mult apetitul, cu atât vor fi mai frecvente cererile lui şi mai greu de controlat.” (E.White, Dietă și Hrană, p.427; Marturii, vol. 3, p.487,488, 1875)

“Singura cale sigură este de A NU LUA, DE A NU GUSTA, DE A NU ATINGE CEAIURILE, CAFEAUA, VINURILE, TUTUNUL, OPIUMUL ŞI BĂUTU-RILE ALCOOLICE. Necesitatea ca oamenii acestei generaţii să cheme în ajutorul lor puterea voinţei, întărită de harul lui Dumnezeu, pentru a se împotrivi şi celei mai mici îngăduinţe a poftei stricate, este de două ori mai mare decât a fost cu mai multe generaţii în urmă.” (E.White, Dietă și Hrană, p.428)

“Unii nu sunt niciodată într-adevăr beți, dar sunt totdeauna sub influența cidrului sau a VINULUI FERMENTAT. Ei sunt febrili, raţiunea le este dezechilibrată; nu sunt realmente în delir, dar sunt într-o stare la fel de rea, căci toate puterile nobile ale minţii sunt pervertite. (E.White, Dietă și Hrană, p.434)

“Vedem puterea pe care o are pofta după băuturi alcoolice asupra oamenilor; vedem cum mulţi oameni, de toate profesiile şi cu mari răspunderi, persoane aflate într-o poziţie înaltă, cu talente eminente, cu realizări mari, cu simţăminte deosebite şi cu nervi tari, cu bune puteri intelectuale, SACRIFICĂ TOTUL pentru a-şi satisface apetitul, şi aceasta până ce sunt reduşi la nivelul brutelor; şi în foarte multe cazuri, drumul căderii lor a început cu folosirea VINULUI sau a cidrului” (E.White, Dietă și Hrană, p.434)

“Când femei şi bărbaţi inteligenţi care mărturisesc că sunt creştini susţin că nu este nici un rău să fabrici vin sau cidru pentru piaţă, pentru că atunci când nu este fermentat nu îmbată, mă întristez în inima mea. Eu ştiu că mai este şi faţa cealaltă a acestui subiect asupra căruia ei refuză să privească; aceasta pentru că egoismul le-a închis ochii faţă de relele teribile ce pot rezulta din folosirea acestor stimulente.” (E.White, Dietă și Hrană, p.428)

“Ca popor, noi mărturisim că suntem REFORMATORI, purtători de lumină în lume, santinele credincioase pentru Dumnezeu, păzind fiecare cale prin care Satana ar putea veni cu ispitele sale ca să pervertească apetitul. Exemplul şi influența noastră trebuie să fie o putere de partea reformei… În fiecare comunitate este nevoie de o atitudine şi o voinţă hotărâtă de a nu atinge, a nu gusta şi a nu umbla CU ACESTE BĂUTURI şi atunci reforma în ceea ce priveşte abstinența de la alcool va fi puternică, permanentă şi deplină.” (E.White, Dietă și Hrană, p.435)

“Persoanele care au moştenit apetitul pentru stimulente nefireşti nu ar trebui să aibă deloc înaintea ochilor sau la îndemână VIN, bere sau cidru; CĂCI ACEST LUCRU ȚINE ISPITA PERMANENT ÎNAINTEA LOR… Folosirea acestor băuturi trezeşte gustul pentru unele mai tari şi aşa se instalează obiceiul de a bea. Consumul moderat de alcool este şcoala în care se formează oamenii pentru o carieră de bețiv. Lucrarea acestor stimulente uşor alcoolizate este atât de insidioasă, încât drumul către beţie este apucat înainte ca victima să intuiască” (E.White, Dietă și Hrană, p.428)

“Niciodată o mână omenească nu a descris un tablou mai viu al înjosirii şi sclaviei victimei băuturii amețitoare. Subjugat, degradat, chiar şi când îşi dă seama, treaz, de mizeria sa, nu are nici o putere să scape din capcană; el „o va căuta din nou.” (Versetul 35 din Proverbe 23) Nu este nevoie de nici un argument pentru a arăta efectele rele ale băuturilor alcoolice asupra beţivului. Epavele abrutizate şi cu privirile împăienjenite, epave ale omenirii — suflete pentru care a murit Hristos şi pentru care plâng îngeri — sunt pretutindeni. Ei sunt o pată asupra civilizației cu care ne mândrim. Ei sunt ruşinea, blestemul şi primejdia fiecărei țări.” (E.White, Divina Vindecare, p.330)

“Îmbătarea este efectul consumului de vin, bere sau cidru, la fel ca în cazul băuturilor mai tari. Folosirea acestor băuturi trezeşte gustul pentru unele mai tari şi aşa se instalează obiceiul de a bea. Consumul moderat de alcool este şcoala în care se formează oamenii pentru o carieră de bețiv. Lucrarea acestor stimulente uşor alcoolizate este atât de insidioasă, încât drumul către beţie este apucat înainte ca victima să biruiască primejdia.” (E.White, Divina Vindecare, p.332)

“Biblia nu aprobă nicăieri folosirea vinului îmbătător. Vinul pe care Hristos l-a făcut din apă la nunta din Cana era sucul curat din struguri. Acesta este „vinul nou din ciorchine”, despre care Scriptura spune: „Nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el.”(Isaia 65:8 )” (E.White, Divina Vindecare, p.333)

“Hristos a fost Acela care a poruncit ca Ioan Botezătorul să nu bea nici vin, nici băutură tare. Tot El a cerut o abstinenţă similară de la soţia lui Manoah. Hristos nu şi-a contrazis propria învăţătură. Vinul nefermentat pe care l-a făcut pentru nuntaşi era o băutură hrănitoare şi înviorătoare. Acesta este vinul care a fost folosit de Mântuitorul nostru şi de ucenicii Săi la prima Cină (împărtăşanie). Este vinul care ar trebui întotdeauna folosit la masa împărtăşaniei, ca simbol al sângelui Mântuitorului. Serviciul sacru al Cinei este destinat să învioreze sufletul şi să fie dătător de viaţă. Nimic nu trebuie să fie adus în el care ar putea sluji răului.” (E.White, Divina Vindecare, p.333)

“Adesea, necumpătarea în consumul de alcool începe în cămin. Prin folosirea unor alimente grele, nesănătoase, organele digestive sunt slăbite şi se creează o dorinţă pentru hrană încă şi mai aţâţătoare. Astfel, apetitul este educat să râvnească neîncetat ceva şi mai puternic. Cererea de stimulente devine mai frecventă şi mai greu de respins. Organismul este otrăvit într- o măsură mai mică sau mai mare şi, cu cât este mai slăbit, cu atât creşte mai mult dorinţa faţă de aceste lucruri. Un pas făcut într-o direcție greşită pregăteşte calea pentru un altul. Mulţi care nu se fac vinovaţi că au pus la masa lor vin sau tărie de orice fel îşi vor încărca mesele cu mâncare care generează o sete atât de mare pentru băuturi tari, încât le este aproape imposibil să reziste ispitei. Obiceiurile greşite în mâncare şi băutură distrug sănătatea şi pregătesc calea pentru beţie.” (E.White, Divina Vindecare, p.334)

“Prin cuvintele adresate mamei evreice, Dumnezeu vorbeşte mamelor din toate veacurile. „Ia bine seama”, a spus îngerul; „să păzească tot ce i-am poruncit”. Bunăstarea copilului va fi influenţată de obiceiurile mamei. Foarte clară era porunca ce interzicea folosirea vinului de către mamă. Fiecare picătură de băutură tare pe care o bea aceasta pentru a-şi satisface apetitul pune în pericol sănătatea fizică, mintală şi morală a copilului ei şi este un păcat direct față de Creatorul ei.” (E.White, Căminul Adventist, p.255)

“Băutura cu moderaţie este şcoala în care oamenii primesc educaţia pentru cariera de beţiv.” (E.White, Temperanță, p.30, R&H, 25 martie, 1884)

“Oamenii care folosesc băuturi alcoolice sunt robi ai lui Satana. El îi ispiteşte pe cei care ocupă poziţii de încredere la căile ferate, pe vapoare sau maşini şi ambarcaţiuni pe care se înghesuie oameni pentru distracţii idolatre şi îngăduirea unui apetit pervertit, uitând astfel de Dumnezeu şi de legile Sale. Satana îi mituieşte pe oameni pentru a-i atrage ca, prin îngăduirea de pofte şi obiceiuri rele, să ajungă acolo încât să le poată stăpâni rațiunea aşa cum un muncitor îşi mânuieşte unealta. Apoi, va trece la distrugerea iubitorilor de plăceri.” (E.White, Temperanță, p.34)

“Băutorii de alcool se află sub influenţa distrugătoare a lui Satana.” (E.White, Temperanță, p.34)

“Avem nevoie de bărbați care, sub inspirația Duhului Sfânt, să mustre practicarea jocurilor de noroc şi consumul de alcool, care sunt sunt nişte rele atât de predominante în aceste zile.” (E.White, Temperanță, p.35, Manuscris 117, 1907)

“Se află în lume o mulţime de oameni decăzuţi care, cedând din tinereţea lor ispitei de a folosi tutunul şi alcoolul, au otrăvit ţesuturile structurii umane şi şi-au pervertit capacităţile de a raţiona până când rezultatul a ajuns cel intenționat de Satana. Facultăţile gândirii lor sunt înceţoşate…Vinul pe care l-au băut le-a slăbit memoria şi sunt ca nişte bătrâni. Creierul lor nu mai poate produce perle bogate când este nevoie.” (E.White, Temperanță, p.36, Manuscris 17, 1898)

“Victimele obiceiului de a bea devin atât de pervertite sub influenţa alcoolului, încât sunt dispuse să-şi vândă raţiunea pe un pahar de whisky. Ei nu păzesc porunca: „Să nu ai alți dumnezei afară de Mine”…Practic, ei sunt nişte idolatri, pentru că tot ceea ce îndepărtează de Creator, ce slăbeşte şi ucide puterea morală, îi uzurpă tronul şi primeşte slujirea care I se cuvine doar Lui. În toate aceste cazuri de idolatrie murdară, Satana este cel căruia i se aduce închinare.” (E.White, Temperanță, p.38)

“Dumnezeu a dat directive speciale, în Cuvântul Său, referitoare la folosirea vinului şi a băuturilor tari. EL A INTERZIS FOLOSIREA LOR, impunând aceste prohibiţii cu avertizări tari şi ameninţări. Dar avertizările Lui împotriva folosirii băuturilor alcoolice nu sunt rezultatul exercitării unei autorităţi arbitrare. El i-a atenţionat pe oameni pentru ca ei să poată scăpa de rezultatele rele ale îngăduirii vinului şi băuturii tari…” (E.White, Temperanță, p.42)

“Nadab şi Abihu, fiii lui Aaron, care făceau importantul serviciu de preoţi, beau vin şi apoi, după cum le era misiunea, intrau să slujească înaintea Domnului…Unii s-ar putea întreba cum ar putea fi responsabili fiii lui Aaron, când mintea le era atât de paralizată prin intoxicare, încât n-au fost în stare să discearnă între focul sacru şi cel obişnuit. Ei s-au făcut răspunzători pentru toate actele comise sub influenţa vinului atunci când au dus paharul la gură. Îngăduirea apetitului i-a costat pe aceşti preoţi viaţa. Dumnezeu interzisese în mod expres folosirea vinului, care avea să aibă un efect de înceţoşare a minţii. «Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, când veţi intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri, ca să puteţi deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat şi să puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise»” (E.White, Temperanță, p.44)

“Dumnezeu nu poate lăsa multă vreme o generaţie necumpătată şi rea. Sunt multe avertizări solemne în Scripturi împotriva folosirii băuturilor amețitoare. În zilele din vechime, când Moise transmitea dorinţa lui Iehova, referitoare la poporul Lui, împotriva celui care bea au fost exprimate următoarele: „Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia, încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui şi să nu zică: «Voi avea pacea, chiar dacă aş umbla după pornirile inimii mele şi chiar dacă aş adăuga beția la sete.» Pe acela Domnul nu-l va ierta. Ci atunci mânia şi gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el şi Domnul îi va şterge numele de sub ceruri.”” (E.White, Temperanță, p.52)

“Folosirea vinului printre israeliţi a fost una din cauzele care, în final, au dus la robia lor.” (E.White, Temperanță, p.52)

“Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînţelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Ai cui sunt ochii roşi? Ale celor ce întârzie la vin, şi se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roş şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilic.” (Proverbe 23:29-32)

“Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înțelept.” (Proverbe 20:1)

“Tot ceea ce, privind mâncarea şi băutura, descalifică puterile mintale pentru o exercitare sănătoasă şi activă constituie un păcat grav în fața lui Dumnezeu.” (E.White, Temperanță, p.45)

“Cel care-şi pierde vremea cu VINUL se joacă de-a viața cu Satana.(E.White, Temperanță, p.38)