Comparația versetelor cu traducerea interliniară (Psalmul 33:8-12)

Comparația versetelor cu traducerea interliniară (Psalmul 33:8-12)

Tot pământul să se teamă de DOMNUL! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! Căci EL ZICE ȘI SE FACE; poruncește și ce poruncește ia fiinţă. DOMNUL răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor. Dar sfaturile DOMNULUI dăinuiesc pe vecie și planurile inimiiLui, din neam în neam. FERICE DE POPORUL AL CĂRUI DUMNEZEU ESTE DOMNUL! Ferice de poporul pe care Și-l alege El de moștenire!” — Psalmul 33:8-12 (Cornilescu)

Tot pământul să se teamă de IEHOVA! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! Căci EL ZICE ȘI SE FACE; poruncește și ce poruncește ia fiinţă. IEHOVA răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor. Dar sfaturile LUI IEHOVA dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui, din neam în neam. FERICE DE POPORUL AL CĂRUI ELOHIM ESTE IEHOVA! Ferice de poporul pe care Și-l alege El de moștenire!” — Psalmul 33:8-12 (Interliniară)

Notă:
Observați cât de neclar este această adresare atât de importantă
FERICE DE POPORUL AL CĂRUI DUMNEZEU ESTE DOMNUL
Această propoziție ne atrage atenția la Dumnezeul Adevărat, dar cine este El? Cum îl cheamă? Îl cheamă Domnul? Este el Triunic sau Unul Singur?

Cât de clar a lăsat Iehova în Cuvântul Său care a fost pervertit de traducători:
FERICE DE POPORUL AL CĂRUI DUMNEZEU ESTE IEHOVA
sau mai exact tradus:
FERICE DE POPORUL AL CĂRUI ELOHIM ESTE IEHOVA

Având traducerea corectă, nu ar mai apărea aceste discuții despre trinitatea papală și dogmele aceste biserici apostate care este numită sinagogă a satanei în Apocalipsa. Oamenii ar înțelege corect cine este Dumnezeul Adevărat!

Observați încă un detaliu, ELOHIM este IEHOVA, nu o unitate din trei persoane cum spun cei care cred în doctrina trinității.
În tot Vechiul Testament, sute de ori se întâlnește cuvântul ELOHIM alături de Numele IEHOVA.

Cu toate că cuvântul ELOHIM în Vechiul Testament este folosit și la oameni (când IEHOVA i-a spus lui Moise că te voi face elohim pentru faraon, Exod 7:1), este folosit și la dumnezei falși (dumnezeilor amoriţilororiginal: elohimii amoriților, Iosua 24:15), este folosit și la DUMNEZEUL ADEVĂRAT, cu o singură excepție, pe ELOHIM-ul Adevărat Îl chiamă IEHOVA.

Cât de clar ar înțelege oamenii Cuvântul lui Dumnezeu, dacă traducerile moderne nu ar schimba numele lui Dumnezeu – ”Iehova” cu cuvântul ”Domnul” – cuvânt care se folosește peste tot și care se este folosit chiar și la oameni.

De exemplu în traducerea Cornilescu, fraza ”Domnul meu” – se găsește de 102 ori.
Dar această frază este folosită cât și pentru adresare la Dumnezeu cât și la oameni.

Câteva exemple de adresare la oameni:
Ei i-au răspuns: „Nu, domnul meu; robii tăi au venit să cumpere hrană.” — (Geneza 42:10)

Domnul meu a întrebat pe robii săi, zicând: „Mai trăieşte tatăl vostru şi mai aveţi vreun frate?”” — (Geneza 44:19)

Saul a zis: „Ascultă, fiul lui Ahitub!” El a răspuns: „Iată-mă, domnul meu!”” — (1 Samuel 22:12)

Acum un verset în care se întâlnesc ambele adresări, la om cât și la Dumnezeu. Fiți atenți cât de neclar este versetul dacă nu este tradus corect:

Acum, domnul meu, viu este Domnul şi viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să verşi sânge şi să te ajuţi cu mâna ta. Vrăjmaşii tăi, cei ce vor răul domnului meu, să fie ca Nabal!” — (1 Samuel 25:26)

Pe când acest verset tradus exact ca în original spune astfel:

”Acum, domnul meu, viu este IEHOVA şi viu este sufletul tău, că IEHOVA te-a oprit să verşi sânge şi să te ajuţi cu mâna ta. Vrăjmaşii tăi, cei ce vor răul domnului meu, să fie ca Nabal!” — (1 Samuel 25:26)

Acum versetul devine foarte clar.

Scopul acestor postări nu este de a înjosi traducerea Cornilescu ci de a face o chemare pentru toți să studieze mai atent Scriptura și atunci Însuși IEHOVA (Dumnezeul Adevărat) va descoperi adevărul Său!