Comparația versetelor cu traducerea interliniară (Exodul 20:2-3)

Comparația versetelor cu traducerea interliniară (Exodul 20:2-3)

Eu sunt DOMNUL DUMNEZEUL tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi DUMNEZEI afară de MINE.” — Exodul 20:2-3 (Traducerea Cornilescu)

Eu sunt IEHOVA ELOHIMUL tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi ELOHIMI afară de MINE.” — Exodul 20:2-3 (Traducerea Interliniară)

Deci după cum vedeți, Elohim – nu sunt trei (cum susține doctrina trinității) ci Unul, și El este Iehova.
Și Iehova în prima Sa poruncă, poruncește ca nimeni să nu aibă alți ELOHIMI (DUMNEZEI) în afară de El (Iehova)