Comparația versetelor cu traducerea interliniară (Geneza 28:13)

Comparația versetelor cu traducerea interliniară (Geneza 28:13)

Și DOMNUL stătea deasupra ei și zicea: „Eu sunt DOMNUL DUMNEZEUL tatălui tău Avraam și DUMNEZEUL lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ţi-l voi da ţie și seminţei tale.” — Geneza 28:13 (Traducerea Cornilescu)

Și IEHOVA stătea deasupra ei și zicea: „Eu sunt IEHOVA ELOHIMUL tatălui tău Avraam și ELOHIMUL lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ţi-l voi da ţie și seminţei tale.” — Geneza 28:13 (Traducerea Interliniară)

Deci după cum vedeți, Elohim – nu sunt trei (cum susține doctrina trinității) ci Unul, și El este Iehova.
Acest ELOHIM (DUMNEZEU) era ELOHIM-ul lui Avraam, Isaac și Iacov.
Dacă doriți să credeți in în acela-Și Dumnezeu în care a crezut Avraam, Isaac și Iacov Dumnezeul Bibliei, nu vă lăsați amăgiți de doctrina trinității.